#Đơn đặt hàng của bạn

Chọn gói dịch vụ

Bản Quyền CloudLinux
đ100,000VND/1 tháng
 • License kích hoạt trực tiếp
 • Update trực tiếp từ CloudLinux
 • Hỗ trợ thay đổi IP
 • Hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn
 • Tương thích với mọi trình quản lý
Bản Quyền LiteSpeed 2CPU
đ250,000VND/1 tháng
 • License kích hoạt trực tiếp
 • Không giới hạn domain
 • Sử dụng Anti-DDos
 • Tương thích Cloudlinux CageFS
 • Tăng tốc x6 lần Apache
 • Tăng tốc x3 lần Apache SSL
 • Hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn
 • Hỗ trợ thay đổi IP
Bản Quyền LiteSpeed 4CPU
đ500,000VND/1 tháng
 • License kích hoạt trực tiếp
 • Không giới hạn domain
 • Sử dụng Anti-DDos
 • Tương thích Cloudlinux CageFS
 • Tăng tốc x6 lần Apache
 • Tăng tốc x3 lần Apache SSL
 • Hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn
 • Hỗ trợ thay đổi IP
Bản Quyền DirectAdmin
đ200,000VND/1 tháng
 • License kích hoạt trực tiếp
 • Không giới hạn domain và account
 • Hỗ trợ update bản mới nhất
 • Hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn
 • Hỗ trợ thay đổi IP
Copyright © 2020 PandoVPS | Dịch vụ Hosting, Domain, VPS Chất Lượng. All Rights Reserved.